free web page software

N I E U W S   2020


februari

Sinds het uitkomen van de nieuwe maximum tarieven van de ACM en een aantal wijzigingen in de Excel-sheet berekening van de levering en huur tarieven hebben we besloten om een aantal zaken weer eens op een rijtje te zetten en in de daarvoor geƫigende kanalen te verspreiden.

Overpeinzingen sinds 2020 over de ACM tarievenjanuari

Ook in politiek Den Haag komt steeds meer aandacht voor het vraagstuk van de Stadswarmte, zeker gezien de aanstaande GAS Transitie waarbij het gasloos maken Stadverwarming als serieus alternatief wordt mee gewogen. Zie hier het Actieplan D66.


Ook de VVD heeft in 2019 vragen gesteld over het stelen van miljoenen door de energiebedrijven middels stadsverwarming


2019


30 december

Gedurende het hele jaar 2019 is er weinig gebeurd, De SP is nog steeds met de gemeente in "overleg" tav de vragen gesteld in januari 2018. Het hele probleem hangt op de geheimhouding van een aantal raadsstukken.

We hebben gedurende het jaar met de SP meegedacht tav het opnieuw stellen van een aantal vragen. 


Ook hebben we in november ism de SP een interview gehad bij Omroep Flevoland  


Verder zijn er ook in DenHaag wel wat ontwikelingen rond de nieuwe Warmtewet 2.0, maar daar is nog niets concreets over te melden.

2018

20 maart

Er is een site over sjoemelwarmte in de lucht: www.sjoemelwarmte.nl 


Sjoemel Warmte

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld.

01 februari

Sjoemel woningen, een nieuwe misstand ??

31 januari

Vandaag gaat de nieuwe website in de lucht

09 januari

De SP heeft vragen gesteld aan het College, (meer info zie LINK naar SP).

2017

12 december

Vertegenwoordigers van de Warmtegebruikers groep hebben een gesprek gehad met Economische Zaken.

07 december

Rondetafelgesprek van de Warmtegebruikersgroep met de 2e Kamer.

                    > Uitgangspunten van de Warmtegebruikers groep 

06 december

Gesprek met de SP over actie richting het College van B&W.

Begin oktober

Eerste hernieuwde contacten met de SP.

31 augustus

Internet consultatie afgerond en opgestuurd naar EZ.

                    > Gezamenlijke reactie Warmtegebruikers groep

                    > Aanvullende reactie Stichting "Niet Meer Dan" 

20 juli

De internet consultatie (voor wijziging van de warmtewet) is officieel gestart en moet voor eind augustus zijn afgerond.,

Hiervoor zijn de volgende rapporten beschikbaar:

                    > Advies Raad van State inzake Herziening Warmtewet

                    > Rapport Parameters Warmteregeling 2017

30 maart

Vandaag naar de Bijeenkomst Warmtebesluit en Warmteregeling 30 maart van het Ministerie van EZ geweest. Hier werd van gedachte gewisseld over de evaluatie van de warmtewet,  voordat de officiele consultatie zal starten.

2016

november

Consumentenbond - Stadsverwarming is te duur

17 maart

Een stakeholders bijeenkomst van EZ over de evaluatie en herziening van de Warmtewet.

Vooraf kon schriftelijke input geleverd  worden over het Ecorys rapport