free bootstrap template

Doelstelling


De oorspronkelijke doelstelling is uitgebreid met het kritisch volgen van de WarmteWet ontwikkelingen. 

Wij doen mee in de opzet en evaluatie van de warmtewet middels gesprekken met Economische zaken, de 2e Kamer, de ACM en Onderzoek buro's.

Donaties

Om financiele redenen zijn we van rekeningnummer gewisseld. De bestaande rekening bij de ING was een zakelijke rekening met de daarbij behorende kosten (€120 per jaar).

Aangezien er vrijwel geen activiteit meer op de rekening is, het laatste jaar geen donaties meer zijn, hebben we besloten om de rekening op te heffen en houd de voorzitter nu een goedkope particuliere rekening aan. Hierop kunnen nog steeds donaties gestort worden. Onze kosten bestaan nu hoofdzakelijk uit het bezoeken (reiskosten) van meetings bij de Overheid (EZ en ACM), Onderzoeks buros Vereniging Eigen Huis en het in de lucht houden van de website.

Het nieuwe rekening nummer is: NL58INGB0002357531 - E A van Weeren