make a website for free

N I E U W S   2018

20 maart

Er is een site over sjoemelwarmte in de lucht: www.sjoemelwarmte.nl 


Sjoemel Warmte

Na jaren wachten is het duidelijk dat, met de komst van de Warmtewet per 1 jan. 2014, er geen enkel perspectief is dat de Tarieven voor Stadsverwarming terugkeren naar het Niet Meer Dan Anders (NMDA) niveau, zoals oorspronkelijk bedoeld.

01 februari

Sjoemel woningen, een nieuwe misstand ??

31 januari

Vandaag gaat de nieuwe website in de lucht

09 januari

De SP heeft vragen gesteld aan het College, (meer info zie LINK naar SP).

2017

12 december

Vertegenwoordigers van de Warmtegebruikers groep hebben een gesprek gehad met Economische Zaken.

07 december

Rondetafelgesprek van de Warmtegebruikersgroep met de 2e Kamer.

                    > Uitgangspunten van de Warmtegebruikers groep 

06 december

Gesprek met de SP over actie richting het College van B&W.

Begin oktober

Eerste hernieuwde contacten met de SP.

31 augustus

Internet consultatie afgerond en opgestuurd naar EZ.

                    > Gezamenlijke reactie Warmtegebruikers groep

                    > Aanvullende reactie Stichting "Niet Meer Dan" 

20 juli

De internet consultatie (voor wijziging van de warmtewet) is officieel gestart en moet voor eind augustus zijn afgerond.,

Hiervoor zijn de volgende rapporten beschikbaar:

                    > Advies Raad van State inzake Herziening Warmtewet

                    > Rapport Parameters Warmteregeling 2017

30 maart

Vandaag naar de Bijeenkomst Warmtebesluit en Warmteregeling 30 maart van het Ministerie van EZ geweest. Hier werd van gedachte gewisseld over de evaluatie van de warmtewet,  voordat de officiele consultatie zal starten.

2016

november

Consumentenbond - Stadsverwarming is te duur

17 maart

Een stakeholders bijeenkomst van EZ over de evaluatie en herziening van de Warmtewet.

Vooraf kon schriftelijke input geleverd  worden over het Ecorys rapport